Modern

7 Vehicles available

Sort by:
Hộp số
Số tự động (AT)
Động cơ
Xăng 1.5 lít
Dẫn động
FWD - Dẫn động cầu trước
Nhiên liệu
Xăng
Hộp số
Số sàn (MT)
Động cơ
Xăng 1.0 lít
Dẫn động
RWD - Dẫn động cầu sau
Nhiên liệu
Xăng
Hộp số
Số sàn (MT)
Động cơ
Xăng 1.5 lít
Dẫn động
RWD - Dẫn động cầu sau
Nhiên liệu
Xăng
Giá xe 2022: 240 000 000đ
Hộp số
Số sàn (MT)
Động cơ
Xăng 1.0 lít
Dẫn động
RWD - Dẫn động cầu sau
Nhiên liệu
Xăng
Hộp số
Số tự động (AT)
Động cơ
Xăng 1.5 lít
Dẫn động
FWD - Dẫn động cầu trước
Nhiên liệu
Xăng
Hộp số
Tự động vô cấp (CVT)
Động cơ
Xăng 1.4 lít
Dẫn động
FWD - Dẫn động cầu trước
Nhiên liệu
Xăng
Hộp số
Số tự động (AT)
Động cơ
Xăng 1.4 lít
Dẫn động
FWD - Dẫn động cầu trước
Nhiên liệu
Xăng
Show all